SpillTech.no
Kallak torv

Kallak torv absorbent

Norwegian market only:

Torv som et absorbsjonsprodukt vil etter SINTEF syn være svært positivt. Oljen vil ikke adsorberes på overflaten som er hovedmekanismen for bark, men trenger inn i kapillærer og dermed utilgjengelig og ikke kunne smittes over på andre objekter, og dermed hindre sekundær spredning.

Sintef diagrams showing Kallak absorbent results