SpillTech.no
Double Tube Booms

Øko-Tec Double-Tube-Boom

Double‐tube‐boom er en del i vårt mobile flom‐beskyttelse‐og
kjemikalie‐sanerings‐system, for håndtering og beskyttelse mot ulike væskestrømmer.


 Væskebarriere, for innringing av giftige og farlige væsker på land og ivann.
 Brannvann barriere, for å lede bort og håndtere slokkevann ved brann.
 Midlertidig oppbevaring av væsker.(Både innringet og i slangen)
 Flomvegg med høyde opptil 55cm.
 Dørsperre mot vanninntrenging.